Uvjeti korištenja prava po asistenciji "SIGURNO KROZ HRVATSKU" su utvrđeni kako bi se jasno definirala vaša prava i naše obveze stoga molimo da iste pročitate.

Politika obrade i zaštite osobnih podataka koja se primjenjuje po asistenciji "SIGURNO KROZ HRVATSKU" u skladu je sa svim važećim zakonskim regulativama. Prilažemo detaljno pojašnjenje vezano za istu kako biste u potpunosti bili upućeni u svrhu i način obrade vaših osobnih podataka.

UVJETI KORIŠTENJA

POLITIKA OBRADE I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Popis kvarova u pokriću je popis kvarova koji jesu ili nisu pokriveni uslugom "Pomoći na cesti" u paketu "Sigurno kroz Hrvatsku" Popis kvarova u pokriću je sastavni dio uvjeta korištenja prava po asistenciji.

Pregled naknada HAK-Usluga d.o.o. sadrži redovne cijene za pojedine usluge koje tvrtka pruža. Cijene se primjenjuju kod eventualnog obračuna razlike između nastalog troška i limita pokrivenog troška za pojedinu uslugu u kupljenom paketu.

Pregled naknada ODINA Asistencija d.o.o. sadrži cijene za pojedine usluge koje tvrtka pruža u projektu "SIGURNO KROZ HRVATSKU". Cijene se primjenjuju kod eventualnog obračuna razlike između nastalog troška i limita pokrivenog troška za pojedinu uslugu u kupljenom paketu.

U slučaju REKLAMACIJA I PRIGOVORA na postupak kupovine proizvoda i kvalitetu usluga "SIGURNO KROZ HRVATSKU", obavještavamo vas da prigovor i reklamaciju možete poslati u pisanom obliku na mail adresu info@safely-through-croatia.eu. Detaljne upute o mogućnostima i načinima prigovora opisane su u Uvjetima i pod oznakom REKLAMACIJE I PRIGOVORI.

SIGURNO KROZ HRVATSKU

Pomoć na cesti i u naknadi štete

Kupi